Print

Velkommen til Lærkereden

Lærkereden er en aldersintegreret daginstitution med 147 børn, beliggende i Skive midtby. Vi har en dejlig stor og grøn legeplads og på den anden side af Norgaardsvej har vi en kolonihave. Lærkereden blev bygget i 1956 og er i to plan. Vi har valgt at have den lille institutions fordele i en stor institution. Derfor er børnegrupperne opdelt i stuer med tæt samarbejde mellem de enkelte stuer. Lærkereden har en kultur, hvor den overordnede etik og værdigrundlag er den røde tråd i dagligdagen.

Overordnede etik

Det er værdifuldt at:

           -    respektere det enkelte menneske som en unik personlighed

           -    tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og baggrund

           -    skabe optimale udviklingsmuligheder

           -    indgå i forpligtende samspil med andre


Vores etik betyder at vi altid tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets forældre. På den baggrund kan vi skabe de optimale udviklingsmuligheder for det enkelte barn, så barnet kan indgå et forpligtende samspil med andre. Værdier som et demokratisk samfund indeholder.

Se konkrete eksempler på hvordan vi omsætter vores værdigrundlag i praksis her:
Tur til McDonnald.
Mobiltelefon.
Børn der vinker.

Åbningstider:
51.5 timer ugentligt
Mandag til torsdag: 6.15 – 16.45
Fredag: 6.15 – 15.45

Børnegrupperne:
Spilop: 26 børn i alderen 0 – 3 år med selvstændig afdelingsleder.
Kringle og Nuser: 23 børn på hver stue i alderen 3 – 6 år.
Kastanje og Rødder: 22 børn på hver stue i alderen 3 – 6 år.
Naturgruppen: 25 børn i alderen 3 – 6 år.
Der er selvstændig venteliste til Naturgruppen, der er et tilbud til alle børn i Skive kommune.

Ledelsesteam:
Ledelsen består af lederen, der har tilknyttet et pædagogisk team. Det pædagogiske team har ingen ledelsesansvar.

Personalegruppen:
Der er fastansat 12 pædagoger og 8 pædagogmedhjælpere.
Personalegruppens anciennitet varierer fra nyuddannet pædagog til 30 års erfaring.
Det er et bevidst valg, da vi gerne vil have personalegruppen så mangfoldigt som muligt.
Vi har lønnet studerende fra Viborg seminarium og via det rummelige arbejdsmarked har vi altid personer i skånejob – fleksjob – jobtilbud – arbejdsprøvning m.m.

Forældrebestyrelsen:
Lærkeredens forældrebestyrelse består af syv forældre, to repræsentanter fra personalegruppen og lederen som sekretær. Vi har valgt det højeste antal medlemmer, der er muligt i forhold til vedtægterne. På den måde sikrer vi os at forældrene altid er bredt repræsenteret og kan varetage forældrenes interesse og synspunkter.

Samarbejdspartnere:
Vi har et bredt og godt samarbejde med andre faggrupper fra den kommunale forvaltning.
Psykolog, talepædagog, ergoterapeut, sagsbehandlere og sundhedsplejerske er de naturlige samarbejdspartnere, når vi skal og vil sikre det enkelte barn optimale udviklingsmuligheder.

Skoledistrikter:
Lærkereden ligger lige midt imellem Skivehus skole og Aakjærskolen. Derfor har vi flest børn fra de to skoler, men hvert år har vi også børn der skal gå i Resen skole og Friskolen. Brårup skole og Rønbjerg skole har vi også ofte børn fra.

Budget:
8,3 mill. kr.

Kontakt


Lærkereden
Norgaardsvej 21
7800  Skive
Tlf.:97522977 / 40201062


Ledelse


Leder Ruth Kristensen

EAN SE/CVR nr.

EAN nr. 5790000402526
SE/CVR nr: 29189579

Åbningstider

Mandag 06:15 - 16:45 
Tirsdag    06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag 06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 15:45

Skive Kommune logoSkive.dk logo